Rhodesian ridgeback Ruby - Amazing Grace Coolabezi

"Ruby"

Amazing Grace Coolabezi

Rhodesian ridgeback Lewa of Mwammoja

Lewa of Mwammoja

(dochter van Ruby)


Met pensioen

Rhodesian ridgeback Shani - Jana of Mwammoja

"Shani"

Jana of Mwammoja

Rhodesian ridgeback Farah Diba of Mwammoja

Farah Diba 

of Mwammoja


In mede eigenaarschap

Rhodesian ridgeback Elvis of Mwammoja

Elvis of Mwammoja