Rhodesian ridgeback Ruby - Amazing Grace Coolabezi

"Ruby"

Amazing Grace Coolabezi

Rhodesian ridgeback Lewa of Mwammoja

Lewa of Mwammoja

(dochter van Ruby)


"Sulie"

Mtoto of Mwammoja

(dochter van Lewa)


Met pensioen

Rhodesian ridgeback Shani - Jana of Mwammoja

"Shani"

Jana of Mwammoja